Komunikasi

Posted on

Komunikasi berasal dari bahasa latin “commūnicāre” yang artinya “berbagi”(https://en.wikipedia.org/wiki/Communication). Komunikasi adalah suatu tindakan untuk menyampaikan maksud dari satu pihak ke pihak lain melalui media yang dimengerti oleh kedua belah pihak(https://www.etymonline.com). Komunikasi adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. (https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html)     Please follow and like us:

Stunting

Posted on

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. (www.depkes.go.id) Please follow and like us: